PRO ZÁJEMCE

  

OBECNÉ INFORMACE

Přihlášku je možné vyplnit v záložce patřičné školy dle výběru zájemce.

Zájemci o zapsání do některých z programů, klubů, kroužků nebo kempů, které pořádá PED Academy, jsou přijímáni na základě zaslané přihlášky, příp. přijímacího řízení.

Odeslaná předběžná přihláška a přijímací řízení se vztahuje na bilingvní programy, anglické jazykové kurzy a přípravu na víceletá gymnázia.

K přihlášení do ostatních klubů, kroužků a kempů stačí pouze odeslaná přihláška, uvedená v záložce jednotlivých škol. Následně obdržíte emailem další informace.

 

TERMÍNY jednotného přijímacího řízení do bilingvních programů v CENTRUM PED a na partnerských školách budou pro školní rok 2020/2021 vypsány.

Místo konání: Jankovcova 2b, Praha 7

 Průběh přijímacího řízení:

  • Rodiče vyplní on-line předběžnou přihlášku uvedenou v záložce školy, kam se zájemce o program hlásí.
  • Následně si vyberou termín přijímacího řízení a přesný čas v rezervačním systému, který jim PED Academy zašle.
  • Přibližně 10 dnů před vybraným termínem obdrží emailem pozvánku k přijímacímu řízení s upřesňujícími údaji.
  • Dostaví se s dítětem ve vybraném termínu na přijímací řízení na místo konání.
  • Během 10 dnů od přijímacího řízení dostanou písemně informaci ve formátu: přijat, náhradník nebo nepřijat. Následně rodiče přijatých žáků a náhradníků dostanou pozvánku na individuální konzultace.
  • Individuální konzultace se konají bez přítomnosti dětí na adrese PED Academy, Thákurova 4, Praha 6.
  • Nepřijatým uchazečům nesdělujeme důvody nepřijetí a nejsou zveřejňovány přijímací testy