Předškoláci

Každoroční podpora předškoláků začne již 13. ledna 2022 v CENTRU PED. Děti se seznámí s angličtinou a budou rozvíjet předškolní dovednosti v české části stimulačního programu.

Stimulační program

Cílem skupinového stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj grafomotoriky, percepčních oblastí, pracovní dovednosti, matematických představ, sociálních dovedností a logopedické péče, tedy oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky. Ve výuce využíváme vlastní metodické materiály a pracovní sešit Stimulační program PED Academy. Děti si vyzkouší, jaké to je, stát se školáky a užijí si i mnoho zábavy. Rodiče dostávají pravidelné informace, co na kroužku probíhá.

Seznámení s angličtinou

Cílem kroužku je první seznámení dětí s anglickým jazykem ještě před nástupem do prvního ročníku. Děti se pozvolna zábavnou a hravou formou v jazyce osmělují. Zvyknou si na kontakt s rodilým mluvčím a zažijí své první pokusy o komunikaci v angličtině. Vybarvují obrázky v pracovním sešitě a mají i svého plyšového průvodce světem angličtiny. Kroužky vedou kvalifikovaní učitelé, rodilí mluvčí.

Kroužky pro předškoláky jsou určeny všem dětem, které mají zájem navštěvovat Program PED v našich Centrech, našich partnerských školách i v PED Academy School, základní škole. Rodiče mohou volit oba kroužky nebo jen jeden. Kroužky na sebe časově navazují.

Termíny a místo konání

Stimulační program – čtvrtky od 15:00 do 15:55 hod
Začínáme ve čtvrtek 13. ledna 2022 v 15:00 hod v CENTRU PED, Jankovcova 2b, Praha 7.

Seznámení s angličtinou – čtvrtky od 16:00 do 16:55 hod
Začínáme ve čtvrtek 13. ledna 2022 od 16:00 hod v CENTRU PED, Jankovcova 2b, Praha 7.

Ceny kroužků

Stimlační program
Cena za 10 hodinových lekcí (10 týdnů) činí 2.100,- Kč a zahrnuje veškeré materiály pro výuku.

Seznámení s angličtinou
Cena za 10 hodinových lekcí (10 týdnů) činí 2.100,- Kč a zahrnuje veškeré materiály pro výuku.

Jak se přihlásit

Vyplňte online přihlášku