Úspěchy našich žáků

Těší nás každý úspěch našich žáků. Žáci jsou úspěšní v přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia a dosahují výborných výsledků u zkoušek Cambridge English.

Úspěšnost žáků pátých tříd u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia

školní rok

2020/2021

2019/2020

2018/2019

počet tříd

1 třída přípravky pro veřejnost

3 bilingvní třídy, 1 třída přípravky pro veřejnost

3 bilingvní třídy

přijato

89%

75%

87%

Žáci se hlásí nejvíce na gymnázium PORG (Nový PORG, PORG Libeň) v roce 2020 i v roce 2019 bylo úspěšných 9 žáků, dále na gymnázia Gevo, Arcus, Arcibiskupské, GPJP, Seifertovo, Altis, Nad Štolou,Duhovka, Open Gate, J. Keplera, Omská a mnohé další. Z bilingvních tříd se na gymnázia každoročně hlásí více než 95% žáků.

Výsledky oficiálních zkoušek Cambridges English

V roce 2020 skládali absolventi Programu PED v pátém ročníku oficiální zkoušky Cambridges English s těmito výsledky:

úroveň FCE (B2) PET (B1+) KET (A2)
počet žáků 11% 69% 20%

V roce 2019 skládali absolventi Programu PED v pátém ročníku oficiální zkoušky Cambridges English s těmito výsledky:

úroveň FCE (B2) PET (B1+) KET (A2)
počet žáků 10% 71% 19%

V roce 2018 skládali absolventi Programu PED v pátém ročníku oficiální zkoušky Cambridges English s těmito výsledky:

úroveň FCE (B2) PET (B1+) KET (A2)
počet žáků 5% 50% 45%