Naši rodiče

V našem systému vzdělávání hrají rodiče aktivní roli. Rádi říkáme, že i rodiče jsou součástí našeho týmu, protože jejich úloha v domácí podpoře dětí je nezastupitelná. A my je v tom samozřejmě nenecháme samotné!

Partnerství

Jsme rádi partnery rodičům, které oslovil náš vzdělávací program a důvěřují nám. Naši rodiče vědí, jak dítě podpořit, jak s ním o výuce mluvit, jak ho motivovat. A my jim k tomu pochopitelně poskytujeme veškerou potřebnou pomoc. Mají přístup k návodům, videím a prezentacím, které tvoří ucelený systém rodičovské podpory. V něm naleznou nejen nápady na rozvojové aktivity, ale i řadu informací ke koncentraci pozornosti, vytváření pracovních návyků, adaptaci na školní prostředí a k dalšímu mnohostrannému rozvoji dítěte.

Proč chceme, aby rodiče byli našimi partnery v domácí podpoře dětí? Pokud dítě cítí podporu, pozitivně to ovlivní nejen jeho akademické výsledky, ale i přístup ke vzdělání. Dítě potřebuje vnímat, že rodiče a škola táhnou za jeden provaz.

Podpora učení doma

Vzděláváni nekončí tím, že za dítětem zaklapnou dveře školy!

Naši rodiče se aktivně zajímají o to, co se děti učí, a o škole si s nimi povídají. Je důležité, aby děti vnímaly jejich zájem. Snad ještě důležitější ale je, aby děti neměly obavy z chyb. My ve škole bereme věci, které se nepovedou, jako vítanou příležitost k poučení – a rodiče by se k nim měli stavět také tak. Domácí úkoly jsou většinou kratičké, hrají však v našem vzdělávacím konceptu důležitou úlohu. Pomáhají v upevňování a procvičování učiva, podporují budování vzájemného vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě může ukázat rodiči, co už umí, rodič ho může korigovat, chválit a podporovat. Navíc při každodenní přípravě rodič vnímá pokroky svého dítěte a může zhodnotit, zda vzdělávání plní jeho očekávání. Pro domácí přípravu dostanou rodiče dostatek informací ze strany školy, a kromě toho se mohou s čímkoli obrátit i na učitele.

Cesta jedinečnosti

K tomu, abychom objevili a správně podpořili konkrétní talent každého žáka, slouží naše cesta jedinečnosti.  Pečlivě mapujeme a sledujeme pokrok našich žáků, a to od předškolního období až po pátou třídu. Pravidelně se individuálně setkáváme s rodiči. Při těchto schůzkách si vzájemně ujasňujeme konkrétní nasměrování dítěte, jeho možnosti a cesty k úspěchu.

Dobře víme, že ani dva žáci nejsou úplně stejní
a že je potřeba rozvíjet konkrétní potenciál každého z nich.

Informace o studiu

"Rodiče jsou informování o pokroku svého dítěte tak často, jak to sami považují za nutné."

Základem jsou pravidelné týdenní zprávy. Kromě toho máme i tripartitní schůzky a pravidelná setkání v rámci cesty jedinečnosti. A pokud budou mít rodiče i další dotazy k pokroku a přístupu svého dítěte, mohou si kdykoli domluvit osobní konzultaci s učiteli.

Klub rodičů a prarodičů

Budeme velmi rádi, pokud se k nám připojí zejména prarodiče, kteří by chtěli dětem ukázat nějaké řemeslo, něco s dětmi vyrábět, tvořit, ale třeba si jen hrát. Vždy budou mít oporu v našich učitelích. Těšíme se na Vás.

Vítáme každého rodiče a prarodiče, který se přijde s dětmi podělit o své životní zkušenosti.

© 2022 PED Academy

PED Academy School Kbely, základní škola, s.r.o.
Mladoboleslavská 1148, 197 00 Praha 19 - Kbely
IČO: 172 70 090

PED Academy School Kbely
Mladoboleslavská 1148, 197 00 Praha 19 - Kbely
telefon:  725 947 074
email: school@pedacademy.cz