Naši žáci

Dobrá výuka se neobejde bez důvěry. Proto naši žáci PED Academy School spoluvytvářejí. Důvěra je pro skutečně dobré vzdělávání klíčová, a to nejen vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky. V první řadě musejí žáci důvěřovat sami sobě a svým schopnostem. Proto je PED Academy School přátelské místo, kde mohou děti naplno rozvíjet nejen svůj akademický potenciál, ale také svou osobnost.  Důležitá je pro nás pohoda, skutečné pochopení látky a aktivní zapojení do výuky. Žáci si jeden druhého váží, umějí přijímat zodpovědnost, jsou motivovaní a samostatní. A my jsme hrdí na to, co všechno jsou schopni dokázat.

Pokrok si zaslouží ocenit!

Víme, že cesta ke vzdělání není
vždycky snadná.

Proto s našimi žáky oslavujeme jejich pokroky ve všech oblastech školního života!
Učení může být někdy rychlé a snadné, ale někdy i plné nástrah a překážek, na jejichž zdolání je potřeba vynaložit úsilí. Oceňujeme, že naše děti se toho nebojí. Naše společná cesta za vzděláním je proto plná radosti a oslav. Vždyť úspěchy, pokrok a snaha si zaslouží oslavit! Ocenění nedávají jen učitelé dětem, ale i děti sobě navzájem.

Malí lídři

Schopnost vést druhé (leadership), přijímat zodpovědnost a být samostatný jsou životní dovednosti, které je důležité průběžně rozvíjet už od dětství.

Člen žákovské rady

Žáci každé třídy si volí dva zástupce do žákovské rady. Ti dostanou důležitý „hlas žáka“, kterým mohou ovlivňovat změny ve škole. Mají také možnost podělit se o nápady a zájmy své třídy s celou školní komunitou.

Moderátor

Moderují naše třídní a školní setkání. To neznamená jen akci uvádět a dávat slovo spolužákům, kteří se chtějí podělit o své zážitky. Moderátor se podílí i na organizaci setkání a dbá na jeho dobrou atmosféru.

Mediátor

V předmětu ROZOS děti rozvíjejí svou empatii a učí se chápat pocity svoje i druhých.  Cvičí se v komunikaci a v řešení konfliktů, dovedou v případě potřeby sdělit i nepříjemnou věc – učí se být mediátory. Každá třída si volí svého mediátora a žáci se v průběhu roku v této roli střídají, aby si ji všichni vyzkoušeli a postupně si ji osvojili.

PED týmy

Děti dostanou příležitost cítit se součástí týmu, rozvíjejí pocit sounáležitosti a budují vzájemné vztahy. Učí se chápat, že výzvy jsou součástí každodenního života, a zvyknou si je přijímat. 

V PED Academy School je každá třída týmem. Žáci si sami vyberou jeho název a téma, které je bude celý rok provázet. Tato jedinečná „cesta za poznáním“ pak změní dětem vstřebávání nezbytných vědomostí v celoroční zábavnou hru.  Týmy z jednotlivých tříd se vzájemně navštěvují a představují své téma druhým.