Příjemce dotace: PED Academy School, základní škola, s.r.o.

Název projektu: Šablony IV – PED Academy

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/22_002/0006346

Období realizace: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 345 400,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ