Aktivní přestávky

Hra je nezbytnou součástí života každého dítěte. Není to jen zábava, hra je důležitá i pro emocionální, sociální, intelektuální a fyzický vývoj.  I když to vypadá, že si děti „jen hrají“, ve skutečnosti rozvíjejí návyky, postoje a dovednosti, které jim zůstávají po celý život. Učí se vyrovnávat s nezdary, snaží se zlepšovat a trénují týmovou spolupráci.  V PED Academy School mají děti každý den mezi výukou nastavenou dostatečnou dobu pro hraní venku či ve škole. Času her říkáme aktivní přestávky.  

Rozvíjejí trpělivost a porozumění

Při hře ve skupině musejí děti brát v úvahu přání a požadavky ostatních. I když si hrají samy, potřebují vytrvalost, aby započatou hru dokončily.

Zlepšení kognitivních schopností

Při hře je třeba mít na zřeteli celý herní plán, svou roli v něm i jednání ostatních.  Ve většině dětských her, například na schovávanou, musí hráči pečlivě strategicky plánovat. To vše výrazně rozvíjí kognitivní schopnosti dětí, což je jedním z hlavních přínosů hraní.

Posílení sociálních dovedností

Hry představují zásadní nástroj ke zlepšování sociálních a interaktivních dovedností.  I děti, které jsou od přírody trochu plaché, těžko odolávají lákání her. Na hřišti přirozeně vystupují ze své ulity a zapojují se do hry s ostatními, a to i s těmi dětmi, s nimiž se setkaly před několika okamžiky.  Přirozeně tak získávají nové kamarády.

Důraz na představivost a kreativitu

Hra je skvělou půdou pro rozvíjení tvořivosti a představivosti.  Děti přirozeně hrají určité role – princezny, popeláře, hasiče, čerta… Musejí se vžít do své role, vnímat role ostatních, využívat a zapojovat vlastní nápady. 

Testování a překonání limitů

Během hry se děti učí lépe chápat své mentální a fyzické hranice, a zároveň mají motivaci je zlepšovat a posunovat.  S povzbuzením kamarádů spoluhráčů i s podporou dospělých mohou děti skutečně během hry některé limity úspěšně překonat – a to je vítězství v pravém slova smyslu.

Lepší rozhodovací schopnosti

Při hře si děti výrazně zlepšují rozhodovací schopnosti, protože musejí volit z několika možností tu nejlepší.  Je patrné, že děti, které si často a rády hrají, se naučí správně usuzovat úsudek a dokážou vyvodit lepší závěr.