Naše škola

Hlavním cílem soukromé základní školy PED Academy School je připravit děti co nejlépe na jednadvacáté století. Svět se nesmírně rychle mění a technologický pokrok postupuje tak rychle, že předvídat budoucnost je téměř nemožné. O to důležitější je poskytnout dětem nejen komplexní a kvalitní vzdělanostní základ, ale rozvíjet i jejich kreativitu a sociální dovednosti.

V naší základní škole plníme vzdělávací plány pro první stupeň dané MŠMT a nad tento rámec využíváme jedinečnou vzdělávací koncepci bilingvní „Program PED“. Program PED vznikl v roce 2013 a má již mnoho úspěšných absolventů. Naše, do značné míry individualizované, vzdělávací prostředí dává dětem příležitost k růstu a pomáhá jim hledat jejich silné stránky. Učí je také stanovovat si cíle a podněcuje k jejich dosažení.

Děti nejen že dosahují skvělých akademických úspěchů, ale rozvíjejí i svůj osobnostní potenciál a postupně se stávají bilingvními.

Slovo ředitele

Vážené dámy, vážení pánové, vážení rodiče,

rád bych vás jménem našeho týmu přivítal ve světě PED Academy School.
Co je na našich školách nezvyklé a na co jsme hrdí? Především na vlastní unikátní metodiku s názvem „Program PED“ a na vzdělávací plán "Cesta". Tedy vzdělávací koncepty cílící na všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na život. Naše filozofie vychází z předpokladu, že každé dítě je důležité a jeho potenciál jedinečný. Nepřipravujeme děti jen na úspěch v budoucích zkouškách (ačkoli si v nich vedou výjimečně dobře).
V našich školách je živo, máme zvídavé, motivované žáky, které učení baví. Ve výuce propojujeme učení s reálným životem – uměním, technologiemi, vědou, přírodou. Spojujeme různé vzdělávací oblasti a jednotlivé předměty se mohou navzájem prolínat, děti se učí zážitkově a získávají nové zkušenosti. 
Kvalita vztahů a důraz na komunikaci mezi zaměstnanci, žáky a rodiči je pro nás klíčová. Když škola a rodina směřují ke stejnému cíli, zvyšuje to nejen efektivitu výuky, ale i chuť a odvahu dítěte zkoušet nové věci. A o to nám jde především, neboť vzdělání je vším.
Těšíme se na vás!

Jiří Stoklasa
ředitel

Naše vize

Pokud má být vzdělání kvalitní, musí být založeno
na jasných principech. 
Dobrá škola, jak si ji představujeme my,
je zábavná, inspirující, ale i náročná.

Je to místo, kde se cení píle, snaha i námaha, protože i to ke vzdělávání patří. Dětem se tu dostane skvělého vzdělání, které je dobře připraví na budoucnost. Zároveň se tu podporuje nezávislé myšlení a citlivost k potřebám ostatních.

Naše hodnoty

Pozitivního postoje ke vzdělávání dosahujeme v PED Academy School tím, že se děti, učitelé i ostatní „dospěláci“ ve škole řídí společnými hodnotami.

Školní prostředí

Víme, že dobrou školu dělá i příjemné prostředí,
a to nejsou zdaleka jen lavice a židle. Interiér má
i estetickou funkci, důležité jsou barvy,
světlo i akustika.

První, co vás při vstupu do našich prostor zaujme, je množství zeleně. Snažíme se přinášet do školy přírodu, která působí příznivě na psychickou pohodu žáků i učitelů. Zelená barva vytváří přátelskou atmosféru, vyvolává pocit spokojenosti a příjemné pohody. Rostliny navíc zvyšují obsah kyslíku a vlhkost vzduchu a snižují obsah oxidu uhličitého, prašnost a hladinu hluku. Mají pozitivní vliv na soustředěnost, kreativitu, snižují únavu a tlumí stres.  Pro učení je důležitá také zraková pohoda. Podílejí se na ní jak rostliny, tak mobiliář, výmalba, kontrasty barev v interiéru, a především dostatek kvalitního světla. Spektrum světla a jeho intenzita v našem okolí se během dne mění a ovlivňuje aktivitu a zdraví člověka. Naší snahou je, aby děti měly zrakovou pohodu i v těch částech dne, kdy není dostatek přirozeného světla.

Naši lidé

Náš vedoucí tým

Naši učitelé

Naši spolupracovníci

Jak se přihlásit


VYHLÁŠENÍ ZÁPISU

  • Zápis k povinnému školnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne 3. 4. 2024 v budově školy na adrese Boudníkova 2514/7, Praha 8.

  • Informace k organizaci a průběhu zápisu naleznete:

VÝSLEDKY ZÁPISU


PŘESTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

  • V případě zájmu o přestup vašeho dítěte do PED Academy School nás kontaktujte na vohankova@pedacademy.cz .

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ

  • Maximální počet žáků ve třídě je 24.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

CENA ZA ROČNÍK


školní rok 2024/2025
167.710,- Kč

Zahrnuje:
veškeré materiály pro výuku, návazné odpolední vzdělávací  aktivity ( Program PED ), semináře pro rodiče, poradenský program


Fotogalerie a videa

Kontakty - základní údaje

PED Academy School, základní škola, s.r.o.
adresa školy: Boudníkova 2514/7, Libeň, 180 00 Praha 8
sídlo společnosti: Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6
IČO: 09 499 768
IZO: 181 119 838
ID datové schránky: mcei9ra
číslo účtu: 2001865064/2010

Na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. byla PED Academy School, základní škola, s.r.o. zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod č. j. MSMT-44989/2020-6.
Kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola
Forma studia: denní forma vzdělávání
Povolený počet žáků ve škole: 120

Ředitel PED Academy
Mgr: Markéta Vohánková
telefon: 725 947 074, email: vohankova@pedacademy.cz

Ředitel PED Academy School
Mgr. Jiří Stoklasa
email: stoklasa@pedacademy.cz

škola telefon: 776 688 977
škola email: school@pedacademy.cz

Partneři