Naše škola

Hlavním cílem PED Academy School je připravit děti co nejlépe na jednadvacáté století. Jsme přesvědčeni, že vzdělání dnes hraje větší roli než kdykoliv předtím. Svět se nesmírně rychle mění a technologický pokrok postupuje tak rychle, že předvídat budoucnost je téměř nemožné. O to důležitější je poskytnout dětem nejen komplexní a kvalitní vzdělanostní základ, ale rozvíjet i jejich kreativitu a sociální dovednosti. 

PED Academy School Kbely

Nedaleko centra Kbel vznikají Nové Kbely. Čtvrť, která si zachovává jedinečnou poetiku a ráz vycházející z jejích industriálních kořenů někdejší továrny na výrobu automobilů a letadel. Území o rozloze 160tisíc m2 prochází citlivou revitalizací, novou výstavbou a nabídne plno zeleně, sportoviště, obchody i bydlení. A právě v tomto místě, nedaleko stanice metra Letňany, otevřela PED Academy i díky podpoře městské části Prahy 19 již svoji druhou školu, PED Academy School Kbely.

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

Slovo ředitele

Vážené dámy, vážení pánové, vážení rodiče,

rád bych vás jménem našeho týmu přivítal ve světě PED Academy School.
Co je na našich školách nezvyklé a na co jsme hrdí? Především na vlastní unikátní metodiku s názvem „Program PED“ a na vzdělávací plán "Cesta". Tedy vzdělávací koncepty cílící na všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na život. Naše filozofie vychází z předpokladu, že každé dítě je důležité a jeho potenciál jedinečný. Nepřipravujeme děti jen na úspěch v budoucích zkouškách (ačkoli si v nich vedou výjimečně dobře).
V našich školách je živo, máme zvídavé, motivované žáky, které učení baví. Ve výuce propojujeme učení s reálným životem – uměním, technologiemi, vědou, přírodou. Spojujeme různé vzdělávací oblasti a jednotlivé předměty se mohou navzájem prolínat, děti se učí zážitkově a získávají nové zkušenosti. 
Kvalita vztahů a důraz na komunikaci mezi zaměstnanci, žáky a rodiči je pro nás klíčová. Když škola a rodina směřují ke stejnému cíli, zvyšuje to nejen efektivitu výuky, ale i chuť a odvahu dítěte zkoušet nové věci. A o to nám jde především, neboť vzdělání je vším.
Těšíme se na vás!

Jiří Stoklasa
ředitel

Naše vize

Pokud má být vzdělání kvalitní, musí být založeno
na jasných principech. Dobrá škola, jak si ji představujeme my,
je zábavná, inspirující, ale i náročná.

Je to místo, kde se cení píle, snaha i námaha, protože i to ke vzdělávání patří. Dětem se tu dostane skvělého vzdělání, které je dobře připraví na budoucnost. Zároveň se tu podporuje nezávislé myšlení a citlivost k potřebám ostatních.

Naše hodnoty

Pozitivního postoje ke vzdělávání dosahujeme v PED Academy School tím, že se děti, učitelé i ostatní „dospěláci“ ve škole řídí společnými hodnotami.

Naši lidé

Náš vedoucí tým

Naši učitelé

Naši spolupracovníci

Jak se přihlásit


VYHLÁŠENÍ ZÁPISU

  • Zápis k povinnému školnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne 2. 4. 2024 v budově školy na adrese Mladoboleslavská 1148, Praha 19 – Kbely.

  • Informace k organizaci a průběhu zápisu

VÝSLEDKY ZÁPISU


PŘESTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

  • V případě zájmu o přestup vašeho dítěte do PED Academy School Kbely nás kontaktujte na vohankova@pedacademy.cz .

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ

  • Maximální počet žáků ve třídě je 24.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).


CENA ZA ROČNÍK


školní rok 2024/2025
167.710,- Kč

Zahrnuje:
veškeré materiály pro výuku, návazné odpolední vzdělávací  aktivity ( Program PED ), semináře pro rodiče, poradenský program


Fotogalerie

Kontakty - základní údaje

PED Academy School Kbely, základní škola, s.r.o.
adresa školy: Mladoboleslavská 1148, 197 00 Praha 19 - Kbely
IČO: 172 70 090
IZO: 181 134 438
ID datové schránky: iipfztz
číslo účtu: 2702309271/2010

Na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. byla PED Academy School Kbely, základní škola, s.r.o. zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod č. j. MSMT-31800/2022-4.
Kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola
Forma studia: denní forma vzdělávání
Povolený počet žáků ve škole: 160

Ředitel PED Academy
Mgr: Markéta Vohánková
telefon: 725 947 074, email: vohankova@pedacademy.cz
 

Partneři

© 2022 PED Academy

PED Academy School Kbely, základní škola, s.r.o.
Mladoboleslavská 1148, 197 00 Praha 19 - Kbely
IČO: 172 70 090

PED Academy School Kbely
Mladoboleslavská 1148, 197 00 Praha 19 - Kbely
telefon:  725 947 074
email: school@pedacademy.cz