Aktuálně

Přestup do základní školy


V případě zájmu o přestup vašeho dítěte do PED Academy School nás kontaktujte na vohankova@pedacademy.cz

Informační setkání nad kávou


Více informací naleznete zde

Facebook

Prezentace, dny otevřených dveří


Zveme vás na prezentaci a dny otevřených dveří v PED Academy School Libeň.

Ocenění za mimořádné výsledky v angličtině


Na britském velvyslanectví získala PED Academy ocenění za mimořádné výsledky ve výuce angličtiny od British Council.
Obdrželi jsme certifikát za nejvyšší počet žáků v České republice, kteří absolvovali test úrovně B1 (úroveň státní maturity).
Mimo výsledek v úrovni B1 nás těší, že 18 našich páťáků dosáhlo na ještě vyšší úroveň, tedy FCE (B2).
A navíc čekáme na výsledky 6 děti, které jsou přihlášeny na podzim, 3 na FCE(B2) a 3 na PET (B1).

Přestup do základní školy


V případě zájmu o přestup do druhé třídy nás kontaktujte.
Zájemci o přestup do první třídy jsou zařazeni na čekací list. V případě zájmu o zapsání na čekací list nás kontaktujte.

Pokrok si zaslouží ocenit!


Učení může být někdy rychlé a snadné, ale někdy i plné nástrah a překážek, na jejichž zdolání je potřeba vynaložit úsilí.
Oceňujeme, že naše děti se toho nebojí. Naše společná cesta za vzděláním je proto plná radosti a oslav.

Úspěšnost našich žáků


Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se našim žákům vydařily.
Gratulujeme!

PED Academy School, soukromá základní škola


První autorské čtení o kouzelných skřítcích Tosamech. Děti setkání se spisovatelkou nadchlo.

Předškoláci

Každoroční podpora předškoláků začne již v lednu 2022 v CENTRU PED. Děti se seznámí s angličtinou a budou rozvíjet předškolní dovednosti v české části stimulačního programu.

První Halloween v PED Academy School

První Halloween v PED Academy School.

Dny otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat. Projdete si školu, posadíte se do třídy a na chvíli se vrátíte do světa dětí. Uvidíte, jak se děti učí, seznámíte se s lidmi, kteří školu tvoří a získáte základní informace o vzdělávacím programu.

PED Academy School, soukromá základní škola

První školní den se vydařil, děti i rodiče si ho užili.

PED Academy School, základní škola

Vzdělávání dětí je pro nás v PED Academy středem všeho zájmu. Jsme nadšeni z toho, jakých výsledků žáci dosahují v anglickém jazyce, jaké z nich rostou vyzrálé, samostatné osobnosti.

Úspěchy našich žáků

Těší nás každý úspěch našich žáků. Žáci jsou úspěšní v přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia a dosahují výborných výsledků u zkoušek Cambridge English.

Výukové materiály

Pro své žáky tvoříme výukové materiály a učebnice, a to nejen pro naše ROZ předměty a anglický jazyk. Pro PED Academy School vznikají i nové, vlastní učebnice matematiky, českého jazyka, zábavné knížky podněcující čtenářství a mnoho dalších podkladů.