Úspěšnost našich žáků

Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se našim žákům vydařily.

Gratulujeme!