Secondary School

Naše vize

Pokud má být vzdělání kvalitní, musí být založeno na jasných principech. 

Dobrá škola, jak si ji představujeme my, je zábavná, inspirující, ale i náročná. Je to místo, kde se cení píle, snaha i námaha, protože i to ke vzdělávání patří. Studentům se tu dostane skvělého vzdělání, které je dobře připraví na budoucnost. Zároveň se tu podporuje nezávislé myšlení a citlivost k potřebám ostatních.

Naše hodnoty

Pozitivního postoje ke vzdělávání dosahujeme v Secondary School tím, že se studenti, učitelé i ostatní „dospěláci“ ve škole řídí společnými hodnotami.