Naši studenti

Naši studenti Secondary School spoluvytvářejí. 

Důvěra

Dobrá výuka se neobejde bez důvěry. Proto naši studenti Secondary School spoluvytvářejí.

Důvěra je pro skutečně dobré vzdělávání klíčová, a to nejen vzájemná důvěra mezi učiteli a studenty. V první řadě musejí studenti důvěřovat sami sobě a svým schopnostem. Proto je naše Secondary School přátelské místo, kde mohou studenti naplno rozvíjet nejen svůj akademický potenciál, ale také svou osobnost.  Důležitá je pro nás pohoda, skutečné pochopení látky a aktivní zapojení do výuky. Studenti si jeden druhého váží, umějí přijímat zodpovědnost, jsou motivovaní a samostatní.