Kurzy angličtiny

Zvládnutí alespoň jednoho cizího jazyka považujeme v dnešní době za samozřejmost. Naše kurzy jsou určeny dětem i dospělým.

Kurzy určené dětem

Kurzy úrovně A1, A2

Kurz je určen začátečníkům, dětem na prvním stupni základních škol. PED Academy má vypracován pro tento kurz vlastní vzdělávací program, který se opírá o mnohaleté zkušenosti. V dětských kurzech určených začátečníkům cílíme na čtenářství a konverzaci. Žáci postupně zdokonalují svoji slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují, diskutují nad nimi. Pozvolna se přidávají základy gramatiky. Žáci postupně prochází jednotlivé úrovně testů od dětských STARTERS, MOVERS, FLYERS až po KET (KET – úroveň A2 podle Evropského jazykového rámce). 
Maximální počet žáků v jednom klubu je stanoven na 12, minimální na 8.
Výuka probíhá dvakrát týdně v časové dotaci 240 minut.
Místo konání: CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7, budova Lighthouse
                              CENTRUM PED, Říčany
Rodiče mohou využít placenou službu PED Academy: svoz dopravcem s asistentem PED z přilehlého okolí.

Kurz úrovně B1

Jsou určeny středně pokročilým žákům prvního či druhého stupně základních škol. Žáci jsou přijímání na základě rozřazovacího testu. PED Academy má vypracován pro tento kurz vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky. Žáci postupně zdokonalují svoji slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, slohové dovednosti. Věnují se gramatickým jevům. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují, diskutují nad nimi. Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English Preliminary (PET – úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce). 
Maximální počet žáků v jednom klubu je stanoven na 12, minimální na 8.
Výuka probíhá dvakrát týdně v časové dotaci 240 minut.
Místo konání: CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7, budova Lighthouse
                              CENTRUM PED, Říčany

Kurz úrovně B2

Jsou určeny žákům, kteří navštěvovali bilingvní program PED v našich Centrech či na našich partnerských ZŠ, nebo při rozřazovacím testu dosahují úrovně B1. PED Academy má vypracován pro tento kurz vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky. Žáci rozšiřují svoji slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, slohové dovednosti. Věnují se gramatickým jevům. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují, diskutují nad nimi. Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English First (FCE – úroveň B2 podle Evropského jazykového rámce). 
Maximální počet žáků v jednom klubu je stanoven na 12, minimální na 8.
Výuka probíhá jednou týdně v časové dotaci 120 minut.
Místo konání: CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7, budova Lighthouse
                              CENTRUM PED, Říčany
                              Masarykova ZŠ Klánovice

Angličtina nejen pro rodiče

Tříměsíční (12 týdnů) kurzy 90 minut týdně

Konverzace

Small talk – neboli „klábosení“ po anglicku přirozené fráze a obraty pro nejčastější situace přestaňte "překládat češtinu" a začněte "mluvit anglicky" (učebnice: English for Socializing and Small Talk)

Čtenářský klub pro dospělé

přečtěte si postupně knihu v angličtině (doma) diskutujte o knížce s lektorem a ostatními (v hodině) navazující aktivity a cvičení
(beletrie v angličtině, příp. zjednodušená četba)

Writing course

zlepšete své psaní v angličtině
vyzkoušejte si různé formáty textů
formální a neformální styl
(učebnice: Collins English for Life: Writing B1+ intermediate) 

Frázová slovesa

frázová slovesa - "sůl angličtiny"
naučte se ta nejfrekventovanější frázová slovesa
zařaďte je do své aktivní slovní zásoby
(učebnice: Oxford - Idioms and Phrasal verbs - intermediate) 

Vocabulary Builder

vykročte do neznáma a rozšiřte si slovní zásobu
slovní spojení pro každodenní život
tematické dělení
(učebnice: Oxford Word Skills - intermediate)

Jak se přihlásit

Vyplňte online přihlášku
Kontaktujeme vás

Vyplňte online přihlášku
Kontaktujeme vás
 

Kurz úrovně A1, Kurz úrovně A2, Kurz úrovně B1, 
Kurz úrovně B2

Angličtina nejen pro rodiče

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

Ceny kurzů

Kurzy úrovně A1, A2

Cena za ročník (36 týdnů 2x týdně) činí 49 tis. Kč a zahrnuje veškeré materiály pro výuku.

Kurz úrovně B1

Cena za ročník (36 týdnů 2x týdně) činí 49 tis. Kč, zahrnuje veškeré materiály pro výuku a oficiální zkoušku Cambridge English PET.

Kurz úrovně B2

Cena za ročník (36 týdnů 1x týdně) činí 30 tis. Kč, zahrnuje veškeré materiály pro výuku.