Vzdělávání v PED Academy School stojí na propojení školního plánu CESTA a Programu PED.

Nad rámec školního plánu CESTA využíváme vlastní vzdělávací koncepci „Program PED“. Díky ní děti nejenže dosahují nadstandardních výsledků v anglickém jazyce, ale rozvíjejí svůj osobnostní potenciál v předmětech ROZČES, ROZUM, ROZDĚL a ROZOS. V PED Academy School je Program PED rozšířen a rozdělen do čtyř celků: Program intelektuálního rozvoje, Cesta k jazykům, Cesta k rozvoji potenciálu a Cesta jedinečnosti.
 

Ve škole je zábava i po vyučování. Odpolední aktivity přispívají k dalšímu rozvoji dětí.

Odpolední rozvojové aktivity plánujeme vždy po trimestrech. Jsou v českém i anglickém jazyce a škála témat je velmi pestrá. Obohacujeme tak tradiční vzdělávání, podporujeme další rozvoj angličtiny a zároveň i objevitelského ducha dětí. Některé naše odpolední činnosti vedou nebo připravují externisté – odborníci v daném oboru.
Děti si aktivity vybírají podle svých zájmů vždy na tři měsíce – v dalším trimestru si pak podle preferovaného dne a jazyka mohou vybrat činnost jinou. Hodně se zaměřujeme na aktivity, které dětem umožní vyzkoušet si v praxi jinak abstraktní nebo teoretické učivo. Aktivity nejsou vázané na konkrétní ročník, ale na věk dítěte. Máme aktivity pro první až třetí třídu, pro čtvrtou a pátou, některé činnosti jsou určeny jen prvňáčkům, některé jen páťákům, a některé si mohou zvolit zájemci z kterékoli třídy. Nabídku aktivit pro první trimestr dostanou rodiče zapsaných dětí před zahájením školního roku.
 

„Cestování dělá lidi skromnějšími. Díky němu si uvědomujeme, jak malé místo ve světě zaujímáme. “ – Gustave Flaubert

Žijeme v nádherném světě, který čeká na prozkoumání. K jedinečným zážitkům proto patří školní výlety, exkurze či víkendové cestování. V jejich průběhu se děti dozvídají mnohem více o sobě, svém dědictví i historii. Jsou navržené na míru našim dětem tak, aby podporovaly jejich vzdělání. Držíme se hesla, že lepší je něco jedenkrát vidět, než o tom tisíckrát slyšet.