PED na partnerských ZŠ

Vzdělávání dětí je pro nás v PED Academy středem všeho zájmu. Jsme nadšeni z toho, jakých výsledků žáci dosahují v anglickém jazyce, jaké z nich rostou vyzrálé, samostatné osobnosti. Těší nás jejich pokroky. Odpolední Program PED navazuje na výuku na našich partnerských základních školách.

Program PED

Program PED vznikl v roce 2013 a má již mnoho úspěšných absolventů. Děti mají nadstandardní výsledky v ANGLICKÉM JAZYCE a rozvíjejí svůj osobnostní potenciál v předmětech ROZČES, ROZUM, ROZDĚL a ROZOS. Program posiluje touhu dětí po vzdělání, podporuje jejich motivaci, zvědavost, kreativitu, tvůrčí potenciál. Rozvíjí jejich znalosti, empatii, schopnost pracovat ve skupině, umění vystoupit před skupinou, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost je věnována studijním a pracovním návykům a podpoře v domácím prostředí.

Naši lidé

Náš vedoucí tým

Naši učitelé

Naši spolupracovníci

Jak se přihlásit

VYPLŇTE online přihlášku

MAPOVÁNÍ školní zralosti

 • Vyberete si termín tzv. mapování školní zralosti a přesný čas v rezervačním systému  níže.
 • Přibližně týden před vybraným termínem obdržíte emailem pozvánku s upřesňujícími údaji.
 • Dostavíte se s dítětem ve vybraném termínu na místo konání: CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7 (budova Lighthouse).
 • Mapování trvá cca 1,5 hodiny.
   

TERMÍNY MAPOVÁNÍ

 • Pro školní rok 2022/2023 jsou vypsány termíny mapování zralosti na pondělí 10. ledna, 
  17. ledna, 15.února, 24. a 28. března 2022.

CO SE STANE DÁL

 • Během 10 dnů od mapování dostanou rodiče emailem základní informaci s výsledkem screeningového vyšetření.
 • V případě, že budou mít zájem, mohou se objednat na individuální osobní konzultaci, kde dostanou doporučení pro případnou podporu. Tyto konzultace jsou součástí konceptu naší individuální podpory, kdy se snažíme poskytnou rodičům co nejvíce informací i podpory v rozvoji jejich dětí. Pro děti zapsané v Programu PED jsou bezplatné, pro ostatní jsou zpoplatněny.
   

ZAPSÁNÍ DO ODPOLEDNÍHO PROGRAMU PED v našich partnerských školách

 • Program PED je vhodný pro většinu dětí, nicméně jedná se o odpolední aktivitu, která by pro některé děti mohla představovat přílišnou zátěž.
 • Zájemci dostanou nabídku nebo podmíněnou nabídku pro zápis do Programu PED. Rodiny pak mají několik dní na to, aby formálně nabídku přijali.
   

PREZENTACE

 • Vzhledem k opatřením Covid 19 se nyní prezentace nemohou konat, rodiče se informace o Programu  dozví na osobních konzultacích. Jakmile to bude možné, budou vypsány termíny prezentací.
   

PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

 • Přestup do vyšších ročníků je možný pouze v případě, že se v některé třídě uvolní místo. V případě zájmu o přestup do vyšších ročníků nás kontaktujte na vohankova@pedacademy.cz .

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cena

CENA ZA ROČNÍK

75 tis. Kč

Zahrnuje:
veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity,  materiály z Oxford Reading Tree, průběžné testy Cambridge English, vlastní pracovní učebnice pro předměty ROZUM, ROZČES a angličtinu, vlastní průběžné testy z českého jazyka a matematiky, závěrečné oficiální zkoušky Cambridge English v pátém ročníku. Dále zahrnuje semináře pro rodiče, poradenský program, podporu psychologů a přípravu na víceletá gymnázia ve vyšších ročnících.