PED na partnerských ZŠ

Vzdělávání dětí je pro nás v PED Academy středem všeho zájmu. Jsme nadšeni z toho, jakých výsledků žáci dosahují v anglickém jazyce, jaké z nich rostou vyzrálé, samostatné osobnosti. Těší nás jejich pokroky. Odpolední Program PED navazuje na výuku na našich partnerských základních školách.

Program PED

Program PED vznikl v roce 2013 a má již mnoho úspěšných absolventů. Děti mají nadstandardní výsledky v ANGLICKÉM JAZYCE a rozvíjejí svůj osobnostní potenciál v předmětech ROZČES, ROZUM, ROZDĚL a ROZOS. Program posiluje touhu dětí po vzdělání, podporuje jejich motivaci, zvědavost, kreativitu, tvůrčí potenciál. Rozvíjí jejich znalosti, empatii, schopnost pracovat ve skupině, umění vystoupit před skupinou, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost je věnována studijním a pracovním návykům a podpoře v domácím prostředí.

pozn.: předmět SCIENCE je vyučován pouze v Centrech PED

Naši lidé

Náš vedoucí tým

Naši učitelé

Naši spolupracovníci

Jak se přihlásit


VYPLŇTE online přihlášku


ZAPSÁNÍ DO ODPOLEDNÍHO PROGRAMU PED v našich partnerských školách

  • Program PED je vhodný pro většinu dětí, nicméně jedná se o odpolední aktivitu, která by pro některé děti mohla představovat přílišnou zátěž.
  • Zájemci dostanou nabídku nebo podmíněnou nabídku pro zápis do Programu PED. Rodiny pak mají několik dní na to, aby formálně nabídku přijali.

PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

  • Přestup do vyšších ročníků je možný pouze v případě, že se v některé třídě uvolní místo. V případě zájmu o přestup do vyšších ročníků nás kontaktujte na vohankova@pedacademy.cz .

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

CENA ZA ROČNÍK

školní rok 2023/2024
79 tis. Kč

Zahrnuje:
veškeré materiály pro výuku v Programu PED.


Kontakty - základní údaje

PED Academy Group, s.r.o.
sídlo společnosti: Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6
IČO: 068 31 893
ID datové schránky: mjk2taz
číslo účtu: 2301387455/2010

Ředitel PED Academy
Mgr: Markéta Vohánková
telefon: 725 947 074, email: vohankova@pedacademy.cz