Příprava na gymnázia

Příprava zahrnuje protrénování znalostí českého jazyka, matematiky a nácvik formy CERMAT testů. Součástí přípravy je motivace k učení, spolupráce s rodiči, průběžná informovanost rodičů.

Koncepce přípravy

Rodiče by měli vždy zvážit, zda je víceleté gymnázium vhodnou volbou pro jejich dítě,
a brát ohled na výsledná doporučení testu studijních předpokladů.

Pro některé, i nadané děti, může být výuka na víceletém gymnáziu zátěží. V těchto případech je vhodnější s přestupem počkat na sedmou či devátou třídu. Přijímací testy CERMAT ověřují látku první až páté třídy. Jsou zařazeny na polovinu dubna, kdy na mnoha školách ještě není látka celého ročníku probrána. Úkolem státních škol však není příprava žáků na přijímací zkoušky, ale probrání dané látky v celém pětiletém cyklu. Příprava PED s tímto časovým posunem počítá a současně počítá i s tréninkem strategie testů, studijních návyků, motivace k učení, koncentrace pozornosti. Samozřejmostí je informovanost a spolupráce s rodiči, konzultace s učiteli či konzultace s psychologem.

Jak příprava probíhá?

Žáci si sestavují přípravu dle oblastí, které potřebují rozvíjet a zodpoví si následující otázky:

  • Chceš uspět na přijímacích zkouškách? Umíš se učit? Máš motivaci?
  • Chceš vědět, zda je pro tebe studium na víceletém gymnáziu vhodné?
  • Potřebuješ pomoct s přípravou z matematiky?
  • Potřebuješ pomoct s přípravou z českého jazyka?
  • Potřebuješ individuální pomoc učitele?
  • Máš chuť a odhodlání se připravovat někdy i o víkendu?
  • Chceš se naučit správnou strategii vypracování testů?
  • Chceš získat sebejistotu?
  • Potřebuješ podporu a oporu, jak to vše zvládnout?

Každý žák, i talentovaný, potřebuje nastavit podporu tak, aby pro něj byla co nejpřínosnější.

Motivace

Poptávka po víceletých gymnáziích vysoce převyšuje nabídku a může se stát, že i velmi chytří žáci nejsou na přijímací zkoušky dobře připraveni a u zkoušek neobstojí. Mnozí rodiče stojí před otázkou, jak přípravu co nejlépe zvládnout. Nevědí, zda je jejich dítě školou na přijímací řízení dobře připraveno. Netuší, jaký volit způsob přípravy. Kladou si otázky z oblasti znalostí matematiky a českého jazyka. Již ne všichni si pak kladou otázku, opravdu na to moje dítě má? Je studium na víceletém gymnáziu pro mé dítě vhodnou volbou? Nemáme nerealistická očekávání? A jen velmi málokdo se zamýšlí nad motivací svého dítěte. PED Academy se v přípravě na víceletá gymnázia zaměřuje mimo samotnou oblast znalostní i na oblasti, které jsou pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek klíčové a hrají stejně důležitou úlohu v přístupu ke vzdělání jako celku. 

Jsou to:
   •   Vnitřní motivace dětí k učení. Učíme děti prožít úspěch, mají podporu při neúspěchu, trénují rutinní návyky. Učíme je, že učení dává smysl a je i zábavou. Cílem je, aby se děti chtěly učit, aby jim učení přinášelo radost. Aby měly radost z toho, že to dokáží.
   •   Koncentrace pozornosti
​​​​​​​   •   Studijní a pracovní návyky
​​​​​​​   •   Domácí podpora – seznámení rodičů s tím, jak podporovat děti doma

Přijímací test

Zájemci prochází vstupním přijímacím testem, který odhalí jejich silné a slabé stránky z matematiky, českého jazyka, ale i studijní předpoklady. Celková časová náročnost vstupního testu je cca 1,5 hodiny. Na základě výsledku testu jsou žáci přijati nebo nepřijati do přípravy PED Academy. Základní podmínkou přijetí je studijní předpoklad dítěte. Neznalost v oblasti matematiky a českého jazyka není důvodem pro nezařazení do přípravy.

Žáci si mohou zvolit jeden či dva bloky:
Příprava z českého jazyka 120 minut týdně
Příprava z matematiky 100 minut týdně
Maximální počet žáků v jedné skupině je stanoven na 14
Vyučující: absolventi pedagogických fakult s praxí v přípravě dětí na víceletá gymnázia.
Místo konání: CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7, budova Lighthouse

Jak se přihlásit

Vyplňte online přihlášku
Kontaktujeme vás
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cena

Cena za blok matematiky

Cena za 22 týdnů (od poloviny září do dubna) činí 12.900,- Kč a zahrnuje veškeré materiály pro výuku

Cena za blok českého jazyka

Cena za 22 týdnů (od poloviny září do dubna) činí 12.900,- Kč a zahrnuje veškeré materiály pro výuku