Příprava na gymnázia

S oporou našich dlouholetých zkušeností se snažíme děti co nejlépe připravit na jejich studium.

Koncepce přípravy na víceletá gymnázia

Rodiče by měli vždy zvážit, zda je víceleté gymnázium vhodnou volbou pro jejich dítě, a brát ohled na výsledná doporučení testu studijních předpokladů.

Pro některé, i nadané děti, může být výuka na víceletém gymnáziu zátěží. V těchto případech je vhodnější s přestupem počkat na sedmou či devátou třídu.

Přijímací testy CERMAT ověřují látku první až páté třídy a jsou zařazeny na polovinu dubna. Příprava PED zahrnuje trénink strategie testů, studijních návyků, motivaci k učení, koncentraci pozornosti. Samozřejmostí je informovanost a spolupráce s rodiči.

Jak příprava probíhá?

Žáci si sestavují přípravu dle oblastí, které potřebují rozvíjet a zodpoví si následující otázky:

 • Chceš uspět na přijímacích zkouškách? Umíš se učit? Máš motivaci?

 • Chceš vědět, zda je pro tebe studium na víceletém gymnáziu vhodné?
 • Potřebuješ pomoct s přípravou z matematiky?
 • Potřebuješ pomoct s přípravou z českého jazyka?
 • Potřebuješ individuální pomoc učitele?
 • Máš chuť a odhodlání se připravovat někdy i o víkendu?
 • Chceš se naučit správnou strategii vypracování testů?
 • Chceš získat sebejistotu?
 • Potřebuješ podporu a oporu, jak to vše zvládnout?

Každý žák, i talentovaný, potřebuje nastavit podporu tak, aby pro něj byla co nejpřínosnější.

Motivace

Poptávka po víceletých gymnáziích vysoce převyšuje nabídku a může se stát, že i velmi chytří žáci nejsou na přijímací zkoušky dobře připraveni a u zkoušek neobstojí. Mnozí rodiče stojí před otázkou, jak přípravu co nejlépe zvládnout. Nevědí, zda je jejich dítě na přijímací řízení dobře připraveno. Netuší, jaký volit způsob přípravy. Kladou si otázky z oblasti znalostí matematiky a českého jazyka.
Již ne všichni si pak kladou otázku, opravdu na to moje dítě má? Je studium na víceletém gymnáziu pro mé dítě vhodnou volbou? Nemáme nerealistická očekávání? A jen velmi málokdo se zamýšlí nad motivací svého dítěte.
PED Academy se v přípravě na víceletá gymnázia zaměřuje mimo samotnou oblast znalostní i na oblasti, které jsou pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek klíčové a hrají stejně důležitou úlohu v přístupu ke vzdělání jako celku.
Jsou to:

 • Vnitřní motivace dětí k učení. Učíme děti prožít úspěch, mají podporu při neúspěchu, trénují rutinní návyky. Učíme je, že učení dává smysl a je i zábavou. Cílem je, aby se děti chtěly učit, aby jim učení přinášelo radost. Aby měly radost z toho, že to dokáží.
 • Koncentrace pozornosti
 • Studijní a pracovní návyky
 • Domácí podpora – seznámení rodičů s tím, jak podporovat děti doma

Výsledky

Výsledky přijímacích zkoušek žáků pátých tříd

zařazených do přípravy PED na víceletá gymnázia

školní rok počet tříd počet přijatých v %
2022-2023 3 bilingvní třídy  + přípravka v CENTRU PED 78%
2021-2022 3 bilingvní třídy  + přípravka v CENTRU PED 80%
2020-2021 3 bilingvní třídy  + přípravka v CENTRU PED 78%
2019-2020 3 bilingvní třídy  + přípravka v CENTRU PED 75%
2018-2019 3 bilingvní třídy 87%
2017-2018 1 bilingvní třída 95%

Přijímací test

Zájemci prochází vstupním přijímacím testem, který odhalí jejich silné a slabé stránky z matematiky, českého jazyka, ale i studijní předpoklady. Celková časová náročnost vstupního testu je cca 1,5 hodiny. Na základě výsledku testu jsou žáci přijati nebo nepřijati do přípravy PED Academy. Základní podmínkou přijetí je studijní předpoklad dítěte. Neznalost v oblasti matematiky a českého jazyka není důvodem pro nezařazení do přípravy.

 • Žáci si mohou zvolit jeden či dva bloky:
 • Příprava z českého jazyka 120 minut týdně
 • Příprava z matematiky 100 minut týdně
 • Počet žáků v jedné skupině je stanoven na 14.
 • Vyučující: absolventi pedagogických fakult s praxí v přípravě dětí na víceletá gymnázia.
 • Místa konání přípravných kurzů:
  Praha 8 – PED Academy School, Boudníkova 7, Praha 8
  Praha 19 – PED Academy School Kbely, Mladoboleslavská 1148, Praha 19
  Říčany – 2ZŠ Říčany, Bezručova 94/19, 251 01 Říčany (v rámci Programu PED)

Cena

Cena za blok matematiky

Cena za 22 týdnů (od poloviny září do dubna) činí 13.790,- Kč a zahrnuje veškeré materiály pro výuku.

Cena za blok českého jazyka

Cena za 22 týdnů (od poloviny září do dubna) činí 13.790,- Kč a zahrnuje veškeré materiály pro výuku.

Jak se přihlásit

Přípravné kurzy již byly zahájeny v polovině září a v současné době není možné kurz doplňovat. Pro účast v následujícím školním roce múžete vyplnit online předběžnou přihlášku.