PŘÍPRAVA NA SKUTEČNÝ ŽIVOT

"Ten, kdo nikdy neudělal chybu, se nikdy nesnažil o něco nového."
Albert Einstein

Víc než jen peníze! Schopnost orientovat se v oblasti financí, práce a podnikání považujeme za nezbytnou součást přípravy na dnešní svět. Proto naši žáci v průběhu celých pěti let hrají hry, diskutují, vyhledávají informace, simulují různá prostředí a situace a provádějí další činnosti zaměřené na získání finanční gramotnosti, na pracovní připravenost a podnikání. Co si konkrétně děti z této výuky odnesou?
 

Naučí se chápat úlohu peněz v každodenním životě

Cílem všech aktivit je, aby si děti uvědomily, že každý potřebuje k životu jídlo, oblečení a přístřeší a musí si na tyto potřeby vydělat peníze.
 

Objeví svět finančních služeb

Děti se naučí, k čemu slouží finanční instituce, proč poskytují půjčky a proč si lidé peníze půjčují. Zvažují výhody a nevýhody půjčování peněz, včetně nutnosti platit úroky. Zkoumají souvislost mezi výdaji a penězi v bance. Hrají hru na spoření a utrácení, aby si tyto informace prakticky vyzkoušely. Dozvědí se, co jsou elektronické transakce a jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou.  Zaznamenávají a sledují finanční zisky a ztráty v simulovaném prostředí.
 

Zkoumají tok zboží, služeb, peněz a lidských zdrojů

Děti se seznámí s hlavními vztahy mezi výdělky, úsporami a výdaji a naučí se, jak s nimi zacházet. Dozvědí se, že podniky i jednotlivci platí daně a z těchto peněz že se podporuje řada jim známých veřejných statků a služeb, například školy, knihovny, infrastruktura, kultura, sport, zdravotnictví apod. Zjistí, jaké kroky musí člověk podniknout, pokud chce získat zaměstnání, a zkoušejí si je formou hry: životopis, žádost o zaměstnání, pracovní pohovor. 
 

Myslí jako podnikatelé

Děti si vyzkoušejí základní kroky pro zahájení malého podnikání a vypracují si jednoduchý podnikatelský plán. Zažijí aktivity simulující základy podnikání, výrobu zboží nebo poskytování služeb. Uvědomí si přitom, jak důležité je pro dosažení zisku správné stanovení ceny zboží a služeb.  Zkoumají propojení cen s výnosy a ziskem. Seznámí se s různými faktory spojenými s provozováním firmy. Pracují v obchodních týmech, prožívají tak své první úspěšné obchodní operace či v bezpečném prostředí zažijí neúspěch, který jim pomáhá příště zabojovat a nevzdat se. Uplatňují své podnikatelské myšlení. Zkoumají význam reklamy jako metody marketingu zboží nebo služeb a vytvářejí vlastní reklamy.