V naší škole plníme vzdělávací plány dané MŠMT a nad tento rámec využíváme jedinečnou vzdělávací koncepci „Program PED“.

Díky ní děti nejen že dosahují skvělých akademických úspěchů, ale mají nadstandardní výsledky i v anglickém jazyce a rozvíjejí svůj osobnostní potenciál. Program PED vznikl v roce 2013 a má již mnoho úspěšných absolventů.

Naše, do značné míry individualizované, vzdělávací prostředí dává dětem příležitost k růstu a pomáhá jim hledat jejich silné stránky. Učí je také stanovovat si cíle a podněcuje k jejich dosažení.