Program PED

Program PED je všestranný výukový program, prověřený mnohaletou tradicí volnočasového odpoledního vzdělávání žáků prvního stupně. Během pěti let děti ovládají anglický jazyk téměř na úrovni rodilého mluvčího. Objevují kouzlo českého jazyka a matematiky jinak, než znají ze školy, a rozvíjejí i tzv. měkké dovednosti. Absolventi programu úspěšně zvládají úskalí přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia.

Program PED mohou děti navštěvovat v našich centrech, na partnerských základních školách a je důležitou součástí vzdělávací koncepce v PED Academy School.