Stimulační program


Cílem skupinového stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj grafomotoriky, percepčních oblastí, pracovní dovednosti, matematických představ, sociálních dovedností a logopedické péče, tedy oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky. Ve výuce využíváme vlastní metodické materiály a pracovní sešit Stimulační program PED Academy. Děti si vyzkouší, jaké to je, stát se školáky a užijí si i mnoho zábavy. Rodiče dostávají pravidelné informace, co na kroužku probíhá.

Seznámení s angličtinou


Cílem kroužku je první seznámení dětí s anglickým jazykem ještě před nástupem do prvního ročníku. Děti se pozvolna zábavnou a hravou formou v jazyce osmělují. Zvyknou si na kontakt s rodilým mluvčím a zažijí své první pokusy o komunikaci v angličtině. Vybarvují obrázky v pracovním sešitě a mají i svého plyšového průvodce světem angličtiny. Kroužky vedou kvalifikovaní učitelé, rodilí mluvčí. Rodiče mohou volit oba kroužky nebo jen jeden. Kroužky na sebe časově navazují.